Het gonsde al een tijdje door de wandelgangen, maar eindelijk is de kogel door de kerk: de Rijksoverheid stapt per 1 januari 2017 over op e-factureren. Alle leveranciers van de Rijksoverheid moeten per die datum bij nieuwe inkoopovereenkomsten hun factuur elektronisch indienen. Minister Kamp kondigt deze datum mede aan namens minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. Hij doet dat in de Voorjaarsrapportage Regeldruk aan de Tweede Kamer.

Het kabinet heeft samen met ondernemersorganisaties SRA, VNO-NCW/MKB-Nederland, Bouwend Nederland, Nederland ICT, TLN, ZZP Nederland en ABU/SETU afgesproken dat per 1 januari 2017 alle leveranciers van de Rijksoverheid hun factuur écht elektronisch gaan indienen. Het doel van de verplichtstelling is de regeldruk en administratieve rompslomp verder terug te dringen.

Grote besparingen

E-factureren biedt bedrijven aanzienlijke voordelen vergeleken met papieren- of pdf-facturering. Met e-factureren worden gegevens digitaal van de ene administratie in de andere administratie overgenomen, zonder fouten en zonder dat een ondernemer daar omkijken naar heeft. De voordelen vloeien niet alleen voort uit besparingen op aanmaak, druk- en frankeerkosten, maar vooral uit de volledige procesautomatisering van bestelling tot betaling tussen handelspartners. E-factureren leidt dus ook tot vermindering van de administratieve drukte.

De betrokken partijen willen dat de Rijksoverheid deze voortrekkersrol vervult om zo e-factureren in Nederland definitief op de kaart te zetten en te zorgen dat bedrijven en medeoverheden versneld op e-factureren overgaan. E-factureren is de toekomst: het is sneller, gemakkelijker, nauwkeuriger en scheelt de ondernemers veel administratie. Bovendien kunnen partijen hiervan ook financieel profiteren. Uit onderzoek van Deloitte is gebleken dat als Nederland versneld overstapt op e-factureren, bedrijven op termijn jaarlijks 1,2 miljard euro besparen.

Sleutelrol

Met de verplichtstelling van e-facturatie zijn de overheden (binnenkort) klaar voor het ontvangen en verwerken van e-facturen. Het is aan de ondernemers om te starten met het versturen van die e-facturen. Zo heeft netwerkbeheerder Stedin op dit gebied haar verantwoordelijkheid al genomen en is begonnen met het gebruik van het platform eVerbinding.

MKB Nederland is enthousiast met de verplichtstelling: “Voor ondernemers heeft het veel voordelen om facturen voortaan via een geautomatiseerd systeem aan te leveren. Nu is het zaak dat ook alle lagere overheden overgaan op dit systeem, zeker omdat dit zal leiden tot het sneller betalen van facturen van ondernemingen.” In de tweede fase van de verplichtstelling gelden de inkoopvoorwaarden ook voor lokale overheden. Naar verwachting geldt het in 2018 voor alle bestaande contracten met de overheid.