Privacyverklaring eVerbinding

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hecht eConnect International B.V. (KvK: 54441587, hierna ‘eConnect’)  waarde aan het beschermen van jouw privacy en het ontwikkelen van technologie die je de meest geavanceerde en veilige ervaring geeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op onze websites en het eVerbinding Platform (hierna ‘eVerbinding’) en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van eVerbinding maak je kenbaar dat je akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals in deze verklaring wordt beschreven.

Artikel 1 Het verzamelen van je persoonsgegevens

 1. eConnect registreert persoonsgegevens, zoals jouw e-mailadres, naam, adres of telefoonnummer. eConnect verzamelt tevens anonieme transactie-informatie, die niet uniek is voor jou persoonlijk, jouw onderneming of jouw klanten.
 2. Er is ook informatie over de computer-hardware en -software die automatisch wordt verzameld door eConnect. Deze informatie kan bevatten: je IP adres, browser type, domeinnamen en de toegangstijden. Deze informatie wordt gebruikt door eConnect om de service optimaal te kunnen uitvoeren, om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van eVerbinding.
 3. Om de service optimaal te kunnen uitvoeren, de kwaliteit te behouden en om te voorzien in de algemene statistieken betreffende het gebruik van eVerbinding verzamelt eConnect automatisch de volgende informatie: het IP-adres, de browsertype, de domeinnamen en de toegangstijden.
 4. Onthoud dat als je persoonsgegevens of persoonlijke gevoelige gegevens openbaar maakt via discussies of openbare groepen in het platform van eVerbinding, deze informatie verzameld en gebruikt kan worden door anderen.
 5. eConnect raadt je aan de privacyverklaringen van websites die je kiest, te bezoeken vanaf eVerbinding, zodat je kunt begrijpen hoe die websites jouw informatie verzamelen, gebruiken en delen. eConnect is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of andere inhoud op websites buiten eVerbinding en aan de eConnect gerelateerde websites.
 6. Je hebt het recht op inzage in jouw persoonsgegevens. Tevens heb je het recht op correctie of verwijdering van je persoonsgegevens. Wens je van dit recht gebruik te maken? Neem dan contact met ons op. We spannen ons in om binnen een maand op je verzoek te reageren.

Artikel 2 Gebruik persoonsgegevens

 1. eConnect gebruikt jouw persoonsgegevens om eVerbinding te beheren en om de door jou gevraagde diensten of informatie te leveren. eConnect gebruikt deze gegevens ook om je op de hoogte te houden van diensten, zoals nieuwe informatie die beschikbaar is vanaf eConnect en haar relaties. Daarnaast kan eConnect via enquêtes informeren naar jouw mening over de huidige diensten en/of over mogelijk nieuw aan te bieden diensten.
 2. eConnect verstrekt haar klantenlijst niet aan derden. Wel houden wij ons het recht voor geanonimiseerde gegevens te delen met partners die ons helpen statistische analyses uit te voeren. In dit kader gebruiken wij Google AdWords en Google Analytics. Ook kunnen wij jouw gegevens delen met partners om te voorzien in klantenondersteuning of om leveringen te regelen. Het is verboden voor deze partners om jouw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan het verstrekken van deze diensten aan eConnect. Bovendien zijn de partners verplicht tot geheimhouding van jouw informatie.
 3. Om te bepalen welke diensten het meest populair zijn, houdt eConnect bij welke websites en pagina’s bezocht worden in eVerbinding. Deze data kan worden gebruikt voor afgestemde tevredenheid en om berichten te verzenden binnen eVerbinding.
 4. eConnect openbaart jouw persoonsgegevens nooit zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is en/of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om: (a) te voldoen aan een uitvoeringsdecreet of aan een juridisch proces dat wordt gevoerd door eConnect of op de site; (b) om de rechten of eigendom van eConnect te beschermen en te verdedigen; en, (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van eVerbinding of het publiek te beschermen.

Artikel 3 Gebruik van cookies

 1. eConnect gebruikt “cookies” om je te helpen de online ervaring op jou af te stemmen. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de webpaginaserver op de harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op de computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan jou toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie heeft toegekend.
 2. Een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om je tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de webserver in te lichten dat je bent teruggekomen naar een specifieke pagina. Bijvoorbeeld als je de eVerbinding-pagina’s individualiseert of als je je registreert bij een eVerbinding-site of services, dan helpt de cookie bepaalde informatie over jou te herinneren voor latere bezoeken. Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van jouw persoonlijke gegevens of het afleveradres etc. Wanneer je terugkeert naar dezelfde eVerbinding-pagina, wordt de informatie die je reeds hebt opgegeven teruggehaald, zodat je makkelijk de op jou afgestemde kenmerken kunt gebruiken.
 3. Je hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te slaan. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. Als je er de voorkeur aan geeft het gebruik van cookies uit te schakelen, kun je meestal de instellingen van je browser wijzigen. Als je ervoor kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van eVerbinding-services of websites die je bezoekt.

Artikel 4 Veiligheid van jouw persoonsgegevens

 1. eConnect spant zich ervoor in jouw persoonsgegevens veilig te stellen in een gecontroleerde, veilige omgeving die beschermt tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoonlijke informatie wordt overgedragen naar andere websites, wordt deze informatie altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL) beveiliging met hoogwaardige certificaten, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens deze informatie wordt verzonden.
 2. Wij werken paperless; oude documenten gaan door de shredder en we hebben geen fysieke archieven. De apparaten die wij gebruiken om digitale documenten te benaderen, zijn adequaat beveiligd.
 3. eConnect is in het bezit van een ISO 27001 certificaat dat van toepassing is op de organisatie en de dienstverlening. Hiermee markeren wij onze focus op de veiligheid van jouw persoonsgegevens en de betrouwbaarheid van de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen.

Artikel 5 Wijzigingen verklaring en contact

 1. Deze privacyverklaring zal regelmatig worden bijgewerkt om te blijven handelen conform de vigerende wetgeving en om feedback te reflecteren. eConnect raadt je aan om deze verklaring periodiek te raadplegen.
 2. Commentaar betreffende deze privacyverklaring is welkom. Als je van mening bent dat eConnect niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, neem dan contact op met eConnect International B.V. via info@everbinding.nl. Wij zullen binnen alle redelijkheid inspanningen verrichten om het probleem te bepalen en op te lossen.

Laatst bijgewerkt: juli 2019