eVerbinding heeft sinds 2013 een eigen Access Point in gebruik. De hoge eisen van het eVerbinding-platform en de enterprise klanten (grote verzenders en ontvangers) hebben geresulteerd in de doorontwikkeling van een ‘high performance’ variant die is opgezet als een service bus. Deze PEPPOL Service Bus (PSB) vervangt het Access Point (APAAS) en is ontwikkeld voor de verwerking van hoge volumes, redundantie en extreem hoge beschikbaarheid.

De PEPPOL Service Bus (PSB) wordt aangeboden aan grote verzenders en als whitelabel oplossing voor Billing Service Providers (BSP) en ERP-pakketten. Door hierop aan te sluiten wordt toegang verkregen tot de meest betrouwbare en innovatieve verbinding met het PEPPOL-netwerk die beschikbaar is in de markt.

Voordelen van de PEPPOL Service Bus (PSB)

De ongekend hoge snelheid, betrouwbare beschikbaarheid, bewezen veiligheid en, met name door corporates gewenste, hoge volumes geeft de PSB van eVerbinding een enorme voorsprong in de markt van e-facturatie. Hieronder worden een aantal voordelen toegelicht.

Snel en traceerbaar (<100ms gemiddelde verzending)

Het versturen van een e-factuur gaat extreem snel. Gemiddeld wordt binnen een 100ms de DocumentId teruggegeven en is het document in behandeling genomen. Het DocumentId fungeert tevens als referentie ten opzichte van het verzonden document (de track-and-trace code). Kortom, snel en traceerbaar.

Betrouwbare beschikbaarheid 

De betrouwbaarheid van PEPPOL Service Bus (PSB) is doorgevoerd in alle lagen. Ieder bestand of data-element wordt continu op drie locaties synchroon opgeslagen. Dus op het moment dat de DocumentId is verstrekt is er zekerheid over de afhandeling en resulteert dit in een zeer hoge beschikbaarheid.

Hoge factuurvolumes

PEPPOL Service Bus (PSB) is erop ingericht hoge volumes te verwerken met behoud van de traceerbaarheid van ieder document. Hierdoor wordt batchverwerking voorkomen en blijft de status van het individuele document real-time te volgen. Zelfs in de minimale configuratie wordt het volume over maar liefst vijf Access Points verdeeld via betrouwbare wachtrijen. Alle belasting van het te verzenden en ontvangen volume wordt dynamisch verdeeld vanuit de PSB. De infrastructuur kan op ieder moment schalen, zonder dat dit merkbaar is in de dienstverlening. Dit betekent een volledig automatisch en gegarandeerde aflevering, ook bij hoge volumes!

Veilig en betrouwbaar

eVerbinding is zelf ISO27001 gecertificeerd. Daarom maakt eVerbinding enkel gebruik van gecertificeerde clouddiensten met dataopslag in Europa (Microsoft Azure).

Continue monitoring

eVerbinding zorgt voor een in de Azure cloud gehoste PSB. Belangrijk is de centrale monitoring van eVerbinding op alle afleveringen, waarbij standaard automatische retry plaatsvindt. Bij eventuele fouten worden statussen afgegeven en kan een extra signaal worden toegevoegd. Er zijn rapportages op maat toe te voegen.

peppol service bus access point

Features van de PEPPOL Service Bus (PSB)

Het grote aantal geïntegreerde Access Points en de huidige features zorgen ervoor dat PSB via eVerbinding zich duidelijk onderscheidt en toonaangevend in de markt is. De toekomstige features zorgen ervoor dat de PEPPOL Service Bus van eVerbinding innovatief te boek zal blijven staan. Wat te denken van het retry mechanisme en het AS4 protocol waar wij op Europees niveau al sinds 2017 bij betrokken zijn?

Proactieve route detectie – #peppolfirst

Op welk adres is de ontvanger bereikbaar? Kan deze ontvanger ook het juiste type document ontvangen? En is het Access Point van de ontvanger goed ingericht? eVerbinding houdt dit bij en geeft in no time het beste afleveradres. Automatische detectie wordt op betrouwbare wijze ingebouwd in de financiële software.

Hybride AS2/AS4 protocol

Als eerste Access Point van Simplerinvoicing was eVerbinding in oktober 2013 live. De overstap van het START protocol naar AS2 werd al snel gemaakt. In 2019 zal het protocol opnieuw wijzigen van AS2 naar AS4. Doordat eVerbinding als enige Nederlandse deelnemer betrokken is bij het Europese CEF MADE project, wordt het AS4-Access Point al sinds 2017 door ons getest en doorontwikkeld.

REST-API en Native-Push

De PSB is gebaseerd op de REST API webservices met OAuth2 beveiliging. Twee technische termen die zorgen voor de juiste communicatie en een hoge beveiligingsstandaard. De statussen en aflevering van documenten wordt via PUSH berichten doorgegeven naar de EndPoint van de klant. Voor omgevingen die on premise, dus niet in de cloud, draaien wordt een aparte ontsluiting (reverse webhook) aangeboden met behoud van de realtime push.

Audittrail en retentieperiode

Alle technische en functionele stappen die het document in het proces van verzending of ontvangst heeft doorgemaakt worden geregistreerd. Deze gegevens vormen de audittrail en worden (al dan niet) verdicht via pushberichten verstrekt. Het achterliggende document blijft gedurende 6 weken beschikbaar in het cloud-Access Point en kan gedurende die tijd worden opgevraagd. Daarna blijft enkel de audit trail beschikbaar en zal het document zelf automatisch uit de infrastructuur worden verwijderd.

Retry mechanisme

In praktijk blijkt nog vaak dat Access Points van ontvangers tijdelijk niet bereikbaar zijn. eVerbinding blijft de factuur gedurende de opvolgende 48 uur opnieuw aanbieden, waarbij de wachtrijen worden gemonitord. De CloudOps zullen indien nodig ook in contact treden met het ontvangende Access Point, alles om te zorgen dat de factuur uiteindelijk afgeleverd wordt.

Aan de slag met de PEPPOL Service Bus?

Ben je geïnteresseerd in de PEPPOL Service Bus? Of benieuwd wat eVerbinding voor jou kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op!