E-facturatie met Exact Online

Exact Online e-facturatie

Koppel direct

Start vandaag nog met echte elektronische facturatie in Exact Online. Alle soorten facturen verwerk je via eVerbinding veilig en automatisch in je digitale brievenbus van Exact Online. Dit betekent een altijd up-to-date boekhouding en een volledig online dossier in de cloud.

De mogelijkheden in Exact Online
Verzenden verkoopfacturen
Ontvangen inkoopfacturen
Ontvangen verkoopfacturen
Boekingsvoorstel op regelniveau
Overnemen debiteur- en crediteurinformatie
Klanten uitnodigen vanuit software

Ben je accountant of administrateur? Bekijk hier onze mogelijkheden voor accountancy.

Probeer nu

Heb je hulp nodig bij het koppelen? Klik hier