E-facturatie:

een noodzakelijke verplichting of
een geweldige kans?

Dank u wel voor uw aanwezigheid en bijdrage op Exclusive. We hopen dat u het een innoverende en interessante dag vond.

U kunt hier de presentaties bekijken en het verslag van de bijeenkomst downloaden.
Verder geven we u gelegenheid om feedback te geven. We stellen uw mening erg op prijs!

Wat vond u van de locatie?*

Wat vond u van de organisatie?*

Voldeed de inhoud van de bijeenkomst aan uw verwachtingen?*

Wat vond u van de lengte van het evenement?*

Wat is u het meest bijgebleven in positieve zin?*

Wat is u het meest bijgebleven in negatieve zin?*

Voornaam*

Achternaam*

E-mailadres*

De sprekers

Floris Kleemans oprichter stichting FOCAFET en voormalig hoofd Strategie van ABN-AMRO

Nederland speelt met PIN-betalen, iDEAL en fintech-bedrijven sinds jaar en dag een pioniersrol in de financiële sector. In augustus 2014 werd de stichting FOCAFET opgericht. De stichting stelt zich ten doel een gratis, open protocol te ontwikkelen om entiteiten (personen, organisaties, producten, diensten, ‘dingen’, apparaten, informatie en transacties) rechtstreeks met elkaar te verbinden en te laten interacteren: het Uniform Entity and Transaction Protocol (UETP).

“Grote organisaties worstelen met het onderhouden van steeds meer interfaces en API’s om alles en iedereen met elkaar te verbinden. De verbindingskosten nemen exponentieel toe. Het ontbreekt aan een middentaal om alles efficiënt te verbinden. Daar zijn we over gaan nadenken. Het was ons al snel duidelijk dat er een neutrale partij nodig zou zijn om dit te ontwikkelen. Dat is de Stichting FOCAFET geworden.”

Hans Hodes werkzaam bij KPN en heeft meer dan 20 jaar ervaring in Billing

Hodes slaat niet alleen de brug tussen business en IT, ook tussen business en de klant. Het draait immers om de klant. Hij heeft bij KPN diverse management en consultancy functies bekleed. De laatste twee jaar is hij vooral bezig met ‘slimme billing-oplossingen’ voor corporate klanten en de overgang naar elektronisch factureren. Hij is lid van het expertteam bij PIANOo voor de Nederlandse Overheid en voorzitter van de Billing werkgroep van de Europese telco’s.

“Get rid of complexity. Make simplicity the keyword for solutions but keep in mind that you have to move together with other parts from the Order2Cash chain.”

Kornelis Drijfhout Hoofd programmabureau E-Factureren bij PIANOo, Ministerie van Economische Zaken

PIANOo helpt gemeenten, provincies en waterschappen bij de implementatie van e-facturatie. Het programmabureau geeft afdelingen Financiën, ICT en inkoop de benodigde informatie om e-facturen te kunnen verwerken. Bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van (technische) handreikingen en procesbeschrijvingen. Ook faciliteert het programmabureau een expertgroep die op de dagelijkse praktijk toegespitste oplossingen gaat bieden. Daarnaast fungeert het programmabureau als vraagbaak voor bestuurders, managers en projectleiders die e-factureren willen realiseren.

“E-facturatie zorgt voor een hele nieuwe wereld aan mogelijkheden.”

eVerbinding Exclusive

Johan Schaeffer de e-facturatie evangelist

Johan Schaeffer is de oprichter van eVerbinding en bestuurslid van Simplerinvoicing vanaf het eerste uur. Met een achtergrond in de Accountancy en IT in de genen is hij een enthousiaste bouwer van de nieuwe wereld waarin een automatische administratie de norm is. Lid van diverse fora rond e-facturatie, zoals het Nederlands Multibelanghebbende Forum e-facturatie (NMBF), de change advisory board van de Simplerinvoicing standaard, het expertteam e-facturatie van PIANOo, lid van de RGS stuurgroep en lid van de NEN-norm voor de verplichte Europese Semantische factuurstandaard (PC434).

“De toekomst is nu, gewoon doen!”

Henk ten Cate verantwoordelijk voor kennis en competentie-ontwikkeling bij SnelStart

Drs. H.J. (Henk) ten Cate is een verbinder met passie voor het samen ontwikkelen van kennis. Henk heeft ruime ervaring met trainingsprogramma’s en huisacademies in het bedrijfsleven (Baan, Thieme-Meulenhof en SnelStart) maar ook bij de Nederlandse Overheid, zoals de Inspectie voor het Onderwijs en de Politie. Daarnaast heeft hij een passie voor de luchtvaart: vanuit zijn bedrijf organiseert hij events voor management-teams over organiseren, cultuur, doelen en zelfsturing. Als piloot gebruikt hij daarbij de metafoor van het vliegen. Op zijn visitekaart stond ooit: Kennismaker. Dat doet hij graag. Een snelle denker die houdt van humor en taal. De rol van dagvoorzitter is hem op het lijf geschreven.

“Kennis maken doe je het beste samen.”

Dagvoorzitter