Veel organisaties weten niet dat er een Europese Richtlijn aankomt voor e-factureren. In de Europese richtlijn (2014/55/EU) staat dat alle aanbestedende diensten van overheden uiterlijk per eind 2018 e-facturen van leveranciers moeten kunnen verwerken. Veel landen hebben daarom e-facturatie nu al verplicht gesteld of zijn daar mee bezig. Ook Nederland zal er aan moeten geloven.

Volgens de ondernemersorganisaties kan e-facturering in Nederland 750 miljoen euro per jaar schelen. Schattingen lopen uiteen, maar bedrijven zijn nu drie tot dertig euro per factuur kwijt. Dat komt onder meer omdat de digitale facturen die volgens een eigen systeem worden gestuurd, door de ontvanger handmatig moeten worden ingevoerd in het systeem dat die gebruikt. “Daarbij worden fouten gemaakt en dat kost tijd en geld”, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW (bron www.accountant.nl).

Ward Bezemer, woordvoerder van het ministerie: “Het streven is om op 1 februari of 1 maart alles bekend te maken.” Het idee is dat alle ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen gaan e-factureren. Zo worden 70.000 bedrijven die producten en diensten aan over­heden leveren, verplicht ook te e-factureren, met een sneeuwbaleffect als gevolg. Van het midden- en kleinbedrijf heeft 80 procent al software die technisch kan e-factureren (zie ook get.simplerinvoicing.org). “Ze moeten die functie alleen nog aanzetten,” zegt David de Nood, secretaris ICT-beleid van werkgeversorganisatie VNO-NCW (bron Elsevier).

Status e-facturatie Europa

In Scandinavië is de adoptie van e-facturatie hoog:  zo’n 40% van de B2B en business naar overheid verloopt via e-facturatie. De rest van Europa ligt achter: slechts 15 tot 40% maakt gebruik van elektronische facturatie. Het rapport van Billentis schat overigens dat de jaarlijkse groei van e-factureren wereldwijd ongeveer 20% bedraagt (Bron: E-billing Report Billentis 2015).

 

overizcht