E-factureren is de toekomst: het is sneller, gemakkelijker, nauwkeuriger en scheelt ondernemers en overheden administratie én kosten. De Rijksoverheid is daarom per 1 januari 2017 overgestapt op e-factureren. Vanaf nu zijn leveranciers van de Rijksoverheid verplicht om bij nieuwe inkoopovereenkomsten een e-factuur aan te leveren.

Stand verplichtstelling

17 april 2019 is de definitieve uiterlijke implementatiedatum vanuit de EU directieve. In Nederland is er één datum en wordt er geen gebruik gemaakt van de uitsteloptie voor gemeenten (extra 12 maanden). Deze datum is opgenomen in de nieuwe aanbestedingswet. De status hiervan is: De ministerraad heeft ingestemd. De opmerkingen van RvS zijn doorgevoerd. De wet is naar de Tweede Kamer. Tot 26 oktober kunnen er vragen gesteld worden. Daarna volgt de ANVB.

De implementatie van de richtlijn loopt via PIANOo. Zij gaan zich naast gemeenten nu ook richten op de andere aanbestedende diensten.

Stand van zaken in Europa

Er is unanieme goedkeuring én grote participatie vanuit alle EU-landen voor zowel de semantische standaard als de syntaxbinding.

Nieuw orgaan: SPEF

Dit orgaan zal operationeel zijn van 2018 tot 2020 en heeft als opdracht ‘adoptie en implementatie bevordering NL’. Naast uniformering wat de SmEF voorheen deed, zal de SPEF ook de markt meer gaan informeren. SI, NEN en TNO zijn in opdracht van EZ betrokken in de SPEF. Binnen enkele weken moet dit officieel worden en vorm krijgen. EZ reserveert hier een budget voor. De SPEF zal voor e-factureren in Nederland de komende twee jaar de belangrijkste groep zijn.

Een e-factuur naar de overheid versturen

Je kunt op de volgende drie manieren een e-factuur naar de Rijksoverheid sturen:
– Vanuit Digipoort
– Via het leveranciersportaal van de Rijksoverheid
– Via Simplerinvoicing vanuit eigen boekhoudsoftware

Vanuit je eigen boekhoudsoftware eenvoudig via eVerbinding

eVerbinding zit standaard in de meeste financiële softwarepakketten en maakt uitwisseling via het e-facturatienetwerk van Simplerinvoicing mogelijk. Het is alleen een kwestie van ‘aan’ zetten.

Bekijk hier al onze softwarekoppelingen.