De werking van het e-facturatienetwerk

De uitwisseling van e-facturen verloopt via de beveiligde netwerken van Billing Service Providers. Deze BSP’s faciliteren de elektronische facturatie tussen grote organisaties (zoals KPN en Stedin). Deze diensten waren tot voor kort niet beschikbaar voor het MKB, omdat de individuele verbindingen gewoonweg te kostbaar waren om op te zetten. Daar is nu verandering in gekomen.

Stichting Simplerinvoicing heeft deze ‘losse’ e-facturatienetwerken aan elkaar ontsloten, zodat iedereen e-facturen kan uitwisselen ongeacht de gebruikte provider of de grootte van de organisatie. Het is vergelijkbaar met de telefoniebranche: iedereen kan elkaar bellen ongeacht of je bij welke provider je zit. Met andere woorden: softwarepakketten kunnen onderling e-facturen uitwisselen zonder tussenkomende handmatige handelingen.

Standaardisatie vanuit Europa

Elke verzender moet zich committeren aan één standaard voor het opstellen van een e-factuur. De Europese Commissie stuurt middels het e-Sense project aan op één standaard transactiemechanisme voor financiële transacties in Europa: PEPPOL. Deze harmonisatie is onderdeel van de Europese digitale agenda om te komen tot nieuwe innovatie. Ook in Nederland is PEPPOL de achterliggende techniek voor de e-facturatienetwerken.

Beveiligd netwerk

Bij het verzenden van een e-factuur via de gebruikte financiële software controleert eVerbinding de identificatienummers van de ontvanger in de e-facturatienetwerken. Is er een match, dan worden de aflevergegevens automatisch opgehaald. Vervolgens wordt verbinding gemaakt met eVerbinding (of met de provider van de ontvangende partij) en wordt het elektronische document afgeleverd via het beveiligde netwerk.