CASE – Van Velzen: Accountants en adviseurs voortrekkersrol in e-facturatie

Barry van Leeuwen van Van Velzen accountants en belastingadviseurs vond dat zijn kantoor de eerste stap moest zetten om dit te verbeteren en besloot de eigen facturen voortaan standaard volledig elektronisch te sturen. Daardoor verviel de behoefte aan papier en pdf. Hij koos voor eVerbinding, omdat hiermee iedere cliënt kon worden bediend ongeacht de software die hij gebruikt. 

BarrycccVan Leeuwen: “Wij verzorgen de administratie voor een groot aantal cliënten in de regio. Een van de zaken die mij daarbij opviel was de het proces rond onze eigen facturen. Wij verzonden deze op papier of in pdf aan de cliënt. Daar werd de factuur ingescand en vervolgens weer teruggezonden naar ons voor de administratieve afhandeling. Een proces dat op mij simpelweg niet logisch overkwam.”

Download de case study